Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC230P36N Analytická chemie II (kata)

Katedra analytické chemie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 14 / 44 (32 %) Učebna: CH2 Termín: St,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá7x50 %
dobrá7x50 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.5
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x85.7 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.93
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano9x64.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké5x35.7 %
přiměrěné9x64.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64

Vyučující

Coufal Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Nesměrák Karel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano7x50 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Coufal Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Nesměrák Karel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Coufal Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x28.6 %
průměr 1.3
Nesměrák Karel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.31
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x92.9 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž3x21.4 %
žena11x78.6 %
průměr 1.79
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.14x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé12x85.7 %
opakovaně2x14.3 %
průměr 1.14
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%8x57.1 %
75 – 50%4x28.6 %
50 – 25%2x14.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.57
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x21.4 %
průměrné11x78.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.79
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký10x71.4 %
průměrný4x28.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.29
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký7x50 %
průměrný7x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Vybrat jiný předmět