Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P59 Afrika

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 18 / 70 (26 %) Učebna: VEZ Termín: Út,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá10x55.6 %
dobrá6x33.3 %
průměrná2x11.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.56
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano9x50 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.61
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x61.1 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano11x61.1 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x22.2 %
průměr 1.93
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x16.7 %
spíše ano9x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x33.3 %
průměr 1.75
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké1x5.6 %
přiměrěné14x77.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x16.7 %
průměr 1.93

Vyučující

Frajer Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x61.1 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Kliment Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x61.1 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Frajer Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.12
Kliment Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x77.8 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Frajer Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x5.6 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x77.8 %
průměr 2
Kliment Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x72.2 %
průměr 1.8
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano9x50 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.61
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x38.9 %
spíše ano9x50 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.65

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž13x72.2 %
žena5x27.8 %
průměr 1.28
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.14x77.8 %
Nmgr.4x22.2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.22
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%13x72.2 %
75 – 50%5x27.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.28
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x5.6 %
nadprůměrné4x22.2 %
průměrné13x72.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký10x55.6 %
průměrný8x44.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.44
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký9x50 %
průměrný8x44.4 %
nízký1x5.6 %
průměr 1.56
Vybrat jiný předmět