Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB130P081 Základy zahradnictví

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 25 / 116 (22 %) Učebna: KFR Termín: St,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá24x96 %
dobrá1x4 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.04
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano10x40 %
spíše ano11x44 %
spíše ne4x16 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano10x40 %
spíše ano13x52 %
spíše ne2x8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.68
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano17x68 %
spíše ano5x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x12 %
průměr 1.23
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano11x44 %
spíše ano6x24 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x32 %
průměr 1.35
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné22x88 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x12 %
průměr 2

Vyučující

Tylová Edita ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano22x91.7 %
spíše ano2x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Ponert Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano14x58.3 %
spíše ano10x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Tyč Dimitrij ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano13x54.2 %
spíše ano7x29.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x16.7 %
průměr 1.35
Tylová Edita je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano24x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Ponert Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano23x95.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1
Tyč Dimitrij je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano19x79.2 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x20.8 %
průměr 1
Tylová Edita je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano7x29.2 %
spíše ano4x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x54.2 %
průměr 1.36
Ponert Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano5x20.8 %
spíše ano4x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x62.5 %
průměr 1.44
Tyč Dimitrij je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano4x16.7 %
spíše ano5x20.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x62.5 %
průměr 1.56
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano23x92 %
spíše ano2x8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano19x76 %
spíše ano6x24 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano23x92 %
spíše ano2x8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž2x8 %
žena23x92 %
průměr 1.92
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.20x80 %
Nmgr.5x20 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé25x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%19x76 %
75 – 50%5x20 %
50 – 25%1x4 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.28
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré4x16 %
nadprůměrné5x20 %
průměrné15x60 %
podprůměrné1x4 %
špatné0x0 %
průměr 2.52
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký18x72 %
průměrný7x28 %
nízký0x0 %
průměr 1.28
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký17x68 %
průměrný8x32 %
nízký0x0 %
průměr 1.32
Vybrat jiný předmět