Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ370P42B Základy geoinformatiky

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 6 / 119 (5 %) Učebna: K1 Termín: St,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá2x33.3 %
průměrná1x16.7 %
špatná2x33.3 %
velmi špatná1x16.7 %
průměr 3.33
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano4x66.7 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x16.7 %
průměr 1.2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano4x66.7 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x16.7 %
průměr 1.2
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano1x16.7 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne1x16.7 %
nemohu posoudit2x33.3 %
průměr 2.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne1x16.7 %
nemohu posoudit2x33.3 %
průměr 2.75
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké4x66.7 %
přiměrěné1x16.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x16.7 %
průměr 1.2

Vyučující

Kříž Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x50 %
spíše ne2x33.3 %
rozhodně ne1x16.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.67
Brůha Lukáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne3x50 %
rozhodně ne1x16.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.83
Kříž Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano2x33.3 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne2x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x16.7 %
průměr 2
Brůha Lukáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano1x20 %
spíše ano1x20 %
spíše ne3x60 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.4
Kříž Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x66.7 %
průměr 2
Brůha Lukáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x60 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x16.7 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne4x66.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano5x83.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x16.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano5x83.3 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž3x50 %
žena3x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.5x83.3 %
Nmgr.1x16.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.17
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé5x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%6x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné1x16.7 %
průměrné2x33.3 %
podprůměrné1x16.7 %
špatné2x33.3 %
průměr 3.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký1x16.7 %
průměrný3x50 %
nízký2x33.3 %
průměr 2.17
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký2x33.3 %
průměrný1x16.7 %
nízký3x50 %
průměr 2.17
Vybrat jiný předmět