Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MD360S06 Základy geoinformatiky II

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 16 / 39 (41 %) Učebna: Z3 Termín: Po,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá3x18.8 %
dobrá5x31.3 %
průměrná8x50 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.31
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano9x56.3 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.69
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano11x68.8 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano9x56.3 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano5x31.3 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne3x18.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.87
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké3x18.8 %
přiměrěné11x68.8 %
nízké1x6.3 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.87

Vyučující

Kraus Jaroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano2x12.5 %
spíše ano8x50 %
spíše ne6x37.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.25
Kraus Jaroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano8x50 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Kraus Jaroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano9x56.3 %
spíše ano4x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x18.8 %
průměr 1.31
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano4x25 %
spíše ano9x56.3 %
spíše ne3x18.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano11x68.8 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano8x50 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž7x43.8 %
žena9x56.3 %
průměr 1.56
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.15x93.8 %
Nmgr.1x6.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.06
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé16x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%16x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré1x6.3 %
nadprůměrné7x43.8 %
průměrné8x50 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.44
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký3x18.8 %
průměrný12x75 %
nízký1x6.3 %
průměr 1.88
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký4x25 %
průměrný11x68.8 %
nízký1x6.3 %
průměr 1.81
Vybrat jiný předmět