Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MO550P14 Základy chemie atmosféry

Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 13 / 22 (59 %) Učebna: B13 Termín: St,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá3x23.1 %
dobrá4x30.8 %
průměrná6x46.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.23
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.69
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano10x76.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 1.91
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne4x30.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x23.1 %
průměr 2.3
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné10x76.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x23.1 %
průměr 2

Vyučující

Hovorka Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.83
Hovorka Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano11x84.6 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Hovorka Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x76.9 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.75
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne7x53.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 2.33

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž5x38.5 %
žena8x61.5 %
průměr 1.62
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.13x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%12x92.3 %
75 – 50%1x7.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.08
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x15.4 %
průměrné10x76.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x7.7 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký3x23.1 %
průměrný6x46.2 %
nízký4x30.8 %
průměr 2.08
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký4x33.3 %
průměrný7x58.3 %
nízký1x8.3 %
průměr 1.75
Vybrat jiný předmět