Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P09 Základy biostatistiky

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 41 / 145 (28 %) Učebna: B7 Termín: Út,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá18x43.9 %
dobrá16x39 %
průměrná7x17.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.73
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano22x53.7 %
spíše ano13x31.7 %
spíše ne5x12.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.58
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano35x85.4 %
spíše ano6x14.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano35x85.4 %
spíše ano4x9.8 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.15
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano18x45 %
spíše ano13x32.5 %
spíše ne2x5 %
rozhodně ne2x5 %
nemohu posoudit5x12.5 %
průměr 1.66
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké8x19.5 %
přiměrěné22x53.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit11x26.8 %
průměr 1.73

Vyučující

Zvára Karel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano5x12.2 %
spíše ano18x43.9 %
spíše ne15x36.6 %
rozhodně ne3x7.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.39
Zvára Karel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano32x78 %
spíše ano9x22 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Zvára Karel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano6x14.6 %
spíše ano2x4.9 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit32x78 %
průměr 1.44
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano29x70.7 %
spíše ano11x26.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.28
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano41x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano26x63.4 %
spíše ano9x22 %
spíše ne6x14.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.51

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž5x12.2 %
žena36x87.8 %
průměr 1.88
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.30x73.2 %
Nmgr.11x26.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.27
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé40x97.6 %
opakovaně1x2.4 %
průměr 1.02
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%25x61 %
75 – 50%12x29.3 %
50 – 25%4x9.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.49
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré8x19.5 %
nadprůměrné10x24.4 %
průměrné22x53.7 %
podprůměrné1x2.4 %
špatné0x0 %
průměr 2.39
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký8x19.5 %
průměrný23x56.1 %
nízký10x24.4 %
průměr 2.05
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký13x31.7 %
průměrný20x48.8 %
nízký8x19.5 %
průměr 1.88
Vybrat jiný předmět