Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB150P88 Základy bioinformatiky

Katedra buněčné biologie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 18 / 43 (42 %) Učebna: B7 Termín: St,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá12x66.7 %
dobrá5x27.8 %
průměrná1x5.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.39
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano14x77.8 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano9x50 %
spíše ano9x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano7x38.9 %
spíše ano10x55.6 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné16x88.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 2

Vyučující

Novotný Marian ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Cvrčková Fatima ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne2x11.8 %
nemohu posoudit4x23.5 %
průměr 2.31
Hampl ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82
Novotný Marian je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano17x94.4 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Cvrčková Fatima je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x41.2 %
průměr 1.4
Hampl je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x29.4 %
průměr 1.25
Novotný Marian je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano9x50 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x38.9 %
průměr 1.18
Cvrčková Fatima je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x94.1 %
průměr 1
Hampl je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x94.1 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano9x50 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano16x88.9 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž8x44.4 %
žena10x55.6 %
průměr 1.56
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.16x88.9 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.2x11.1 %
průměr 1.22
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%11x61.1 %
75 – 50%6x33.3 %
50 – 25%1x5.6 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.44
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré2x11.1 %
nadprůměrné4x22.2 %
průměrné12x66.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.56
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký8x44.4 %
průměrný10x55.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.56
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký12x66.7 %
průměrný5x27.8 %
nízký1x5.6 %
průměr 1.39
Vybrat jiný předmět