Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MG421P01G Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)

Ústav geologie a paleontologie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 21 / 50 (42 %) Učebna: VG Termín: Út,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá11x52.4 %
dobrá5x23.8 %
průměrná5x23.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.71
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano14x66.7 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano14x66.7 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano7x33.3 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne7x33.3 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.1
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano4x19 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne7x33.3 %
rozhodně ne2x9.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké11x52.4 %
přiměrěné10x47.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48

Vyučující

Čepek Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano6x28.6 %
spíše ano11x52.4 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne3x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.05
Čepek Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano12x57.1 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.45
Čepek Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano7x33.3 %
spíše ano4x19 %
spíše ne4x19 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x28.6 %
průměr 1.8
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano9x42.9 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano18x85.7 %
spíše ano1x4.8 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano17x81 %
spíše ano2x9.5 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž10x47.6 %
žena11x52.4 %
průměr 1.52
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.20x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé19x90.5 %
opakovaně2x9.5 %
průměr 1.1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%16x76.2 %
75 – 50%4x19 %
50 – 25%1x4.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.29
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré2x9.5 %
nadprůměrné5x23.8 %
průměrné14x66.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.57
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký12x57.1 %
průměrný9x42.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.43
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký9x42.9 %
průměrný10x47.6 %
nízký2x9.5 %
průměr 1.67
Vybrat jiný předmět