Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS720P203 Vědecké paradigma a jeho proměny

Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 32 / 208 (15 %) Učebna: B3 Termín: Čt,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá15x48.4 %
dobrá12x38.7 %
průměrná3x9.7 %
špatná1x3.2 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.68
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano10x31.3 %
spíše ano12x37.5 %
spíše ne6x18.8 %
rozhodně ne3x9.4 %
nemohu posoudit1x3.1 %
průměr 2.06
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano26x81.3 %
spíše ano5x15.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano13x41.9 %
spíše ano13x41.9 %
spíše ne3x9.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.5 %
průměr 1.66
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano14x43.8 %
spíše ano6x18.8 %
spíše ne4x12.5 %
rozhodně ne1x3.1 %
nemohu posoudit7x21.9 %
průměr 1.68
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké1x3.1 %
přiměrěné18x56.3 %
nízké1x3.1 %
nemohu posoudit12x37.5 %
průměr 2

Vyučující

Komárek Stanislav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano20x62.5 %
spíše ano10x31.3 %
spíše ne2x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Komárek Stanislav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano22x68.8 %
spíše ano6x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x12.5 %
průměr 1.21
Komárek Stanislav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano5x15.6 %
spíše ano1x3.1 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit25x78.1 %
průměr 1.43
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano16x50 %
spíše ano10x31.3 %
spíše ne6x18.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.69
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano32x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano13x40.6 %
spíše ano16x50 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.3 %
průměr 1.6

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž8x25 %
žena24x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.29x96.7 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x3.3 %
průměr 1.07
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé30x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%15x46.9 %
75 – 50%14x43.8 %
50 – 25%3x9.4 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.63
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré4x12.5 %
nadprůměrné4x12.5 %
průměrné22x68.8 %
podprůměrné2x6.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.69
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký13x40.6 %
průměrný12x37.5 %
nízký7x21.9 %
průměr 1.81
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký10x32.3 %
průměrný17x54.8 %
nízký4x12.9 %
průměr 1.81
Vybrat jiný předmět