Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB150P11 Vývojová biologie

Katedra buněčné biologie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 66 / 267 (25 %) Učebna: VG Termín: Čt,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá41x62.1 %
dobrá24x36.4 %
průměrná1x1.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.39
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano32x48.5 %
spíše ano32x48.5 %
spíše ne2x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano57x86.4 %
spíše ano8x12.1 %
spíše ne1x1.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano39x59.1 %
spíše ano21x31.8 %
spíše ne1x1.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x7.6 %
průměr 1.38
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano30x45.5 %
spíše ano26x39.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x15.2 %
průměr 1.46
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké9x13.6 %
přiměrěné45x68.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit12x18.2 %
průměr 1.83

Vyučující

Krylov Vladimír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano49x74.2 %
spíše ano16x24.2 %
spíše ne1x1.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Žárský Viktor ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano17x25.8 %
spíše ano38x57.6 %
spíše ne10x15.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.89
Macůrková Marie ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano11x16.7 %
spíše ano30x45.5 %
spíše ne16x24.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x13.6 %
průměr 2.09
Krylov Vladimír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano56x86.2 %
spíše ano6x9.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x4.6 %
průměr 1.1
Žárský Viktor je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano44x66.7 %
spíše ano10x15.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x18.2 %
průměr 1.19
Macůrková Marie je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano37x56.1 %
spíše ano10x15.2 %
spíše ne1x1.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x27.3 %
průměr 1.25
Krylov Vladimír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano11x16.7 %
spíše ano2x3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit53x80.3 %
průměr 1.15
Žárský Viktor je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano4x6.1 %
spíše ano3x4.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit59x89.4 %
průměr 1.43
Macůrková Marie je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano2x3 %
spíše ano5x7.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit59x89.4 %
průměr 1.71
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano47x71.2 %
spíše ano18x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.28
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano66x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano31x47 %
spíše ano24x36.4 %
spíše ne6x9.1 %
rozhodně ne4x6.1 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.74

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž14x21.2 %
žena52x78.8 %
průměr 1.79
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.63x95.5 %
Nmgr.2x3 %
Ph.D.1x1.5 %
průměr 1.06
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé66x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%34x51.5 %
75 – 50%23x34.8 %
50 – 25%7x10.6 %
méně než 25%2x3 %
průměr 1.65
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré1x1.5 %
nadprůměrné20x30.3 %
průměrné43x65.2 %
podprůměrné2x3 %
špatné0x0 %
průměr 2.7
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký23x34.8 %
průměrný42x63.6 %
nízký1x1.5 %
průměr 1.67
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký26x39.4 %
průměrný39x59.1 %
nízký1x1.5 %
průměr 1.62
Vybrat jiný předmět