Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MS710P18 Výpočetní technika (pro geologické obory)

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 12 / 20 (60 %) Učebna: PUA Termín: Út,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá4x33.3 %
dobrá4x33.3 %
průměrná3x25 %
špatná1x8.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.08
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne3x25 %
rozhodně ne2x16.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano10x83.3 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x16.7 %
průměr 1.7
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit6x54.5 %
průměr 2.2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké2x16.7 %
přiměrěné9x75 %
nízké1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92

Vyučující

Makovička Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano6x50 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Makovička Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano6x50 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Makovička Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x90.9 %
průměr 3
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano6x50 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano12x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano11x91.7 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž8x66.7 %
žena4x33.3 %
průměr 1.33
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.12x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé11x91.7 %
opakovaně1x8.3 %
průměr 1.08
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%8x66.7 %
75 – 50%3x25 %
50 – 25%1x8.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.42
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x16.7 %
průměrné9x75 %
podprůměrné1x8.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.92
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký2x16.7 %
průměrný5x41.7 %
nízký5x41.7 %
průměr 2.25
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký1x8.3 %
průměrný8x66.7 %
nízký3x25 %
průměr 2.17
Vybrat jiný předmět