Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG421S30B Uhelný seminář

Ústav geologie a paleontologie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 20 / 40 (50 %) Učebna: VP Termín: St,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá10x50 %
dobrá8x40 %
průměrná2x10 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.6
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano3x15 %
spíše ano8x40 %
spíše ne4x20 %
rozhodně ne2x10 %
nemohu posoudit3x15 %
průměr 2.29
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano12x60 %
spíše ano4x20 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano4x20 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit10x50 %
průměr 2.3
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano1x5.6 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x66.7 %
průměr 1.83
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné16x80 %
nízké2x10 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 2.11

Vyučující

Pešek Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano11x57.9 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 2
Opluštil Stanislav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x100 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3
Pešek Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano15x78.9 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.12
Opluštil Stanislav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano1x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Pešek Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano4x21.1 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x63.2 %
průměr 1.57
Opluštil Stanislav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x100 %
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano10x50 %
spíše ano10x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano19x95 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano18x90 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.11

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž3x15 %
žena17x85 %
průměr 1.85
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.15x75 %
Nmgr.5x25 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.25
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé12x60 %
opakovaně8x40 %
průměr 1.4
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%13x65 %
75 – 50%7x35 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.35
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné1x5 %
průměrné16x80 %
podprůměrné3x15 %
špatné0x0 %
průměr 3.1
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký3x15 %
průměrný13x65 %
nízký4x20 %
průměr 2.05
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký5x25 %
průměrný12x60 %
nízký3x15 %
průměr 1.9
Vybrat jiný předmět