Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MO550P28 Těžba a revitalizace

Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 0 / 53 (0 %) Učebna: B14 Termín: Čt,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá0x0 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné0x0 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %

Vyučující

Rojík Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
Rojík Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
Rojík Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž0x0 %
žena0x0 %
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé0x0 %
opakovaně0x0 %
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%0x0 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné0x0 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký0x0 %
průměrný0x0 %
nízký0x0 %
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký0x0 %
průměrný0x0 %
nízký0x0 %
Vybrat jiný předmět