Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB120P05 Terestrické ekosystémy

Katedra botaniky Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 28 / 156 (18 %) Učebna: B14 Termín: St,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá8x28.6 %
dobrá11x39.3 %
průměrná9x32.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.04
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano8x28.6 %
spíše ano12x42.9 %
spíše ne7x25 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.04
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano19x67.9 %
spíše ano7x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.1 %
průměr 1.27
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano13x46.4 %
spíše ano13x46.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.1 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano6x21.4 %
spíše ano14x50 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x25 %
průměr 1.76
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké1x3.6 %
přiměrěné18x64.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit9x32.1 %
průměr 1.95

Vyučující

Sklenář Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano4x14.3 %
spíše ano12x42.9 %
spíše ne11x39.3 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.32
Sklenář Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano23x82.1 %
spíše ano5x17.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Sklenář Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano6x21.4 %
spíše ano2x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x71.4 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano8x28.6 %
spíše ano19x67.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.7
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano26x92.9 %
spíše ano1x3.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.04
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano18x64.3 %
spíše ano8x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.1 %
průměr 1.31

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž5x17.9 %
žena23x82.1 %
průměr 1.82
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.27x96.4 %
Nmgr.1x3.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.04
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé28x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%20x71.4 %
75 – 50%6x21.4 %
50 – 25%2x7.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.36
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré2x7.1 %
nadprůměrné3x10.7 %
průměrné21x75 %
podprůměrné2x7.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.82
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký9x32.1 %
průměrný16x57.1 %
nízký3x10.7 %
průměr 1.79
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký2x7.1 %
průměrný22x78.6 %
nízký4x14.3 %
průměr 2.07
Vybrat jiný předmět