Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MD360P06 Světový populační vývoj

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 11 / 48 (23 %) Učebna: PR Termín: St,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá4x36.4 %
dobrá6x54.5 %
průměrná1x9.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.73
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano11x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne3x27.3 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 2.2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x36.4 %
průměr 1.71
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké1x9.1 %
přiměrěné9x81.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.9

Vyučující

Kalibová Květa ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82
Kalibová Květa je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano9x81.8 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Kalibová Květa je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x72.7 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano7x63.6 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano11x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano9x81.8 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž4x36.4 %
žena7x63.6 %
průměr 1.64
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.10x90.9 %
Nmgr.1x9.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.09
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé11x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%10x90.9 %
75 – 50%1x9.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.09
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré1x9.1 %
nadprůměrné7x63.6 %
průměrné3x27.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.18
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký6x54.5 %
průměrný5x45.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.45
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký4x36.4 %
průměrný7x63.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.64
Vybrat jiný předmět