Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P603 Subsaharská Afrika

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 10 / 68 (15 %) Učebna: VG Termín: Čt,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá4x40 %
dobrá5x50 %
průměrná1x10 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.7
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano5x50 %
spíše ne2x20 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne3x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano5x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 1.63
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké2x20 %
přiměrěné7x70 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.78

Vyučující

Frajer Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano6x60 %
spíše ano4x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Frajer Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano6x60 %
spíše ano3x30 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Frajer Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano2x20 %
spíše ne2x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x30 %
průměr 1.86
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano5x50 %
spíše ano4x40 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano6x60 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž6x60 %
žena4x40 %
průměr 1.4
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.6x60 %
Nmgr.4x40 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.4
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé10x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%3x30 %
75 – 50%3x30 %
50 – 25%2x20 %
méně než 25%2x20 %
průměr 2.3
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré1x10 %
nadprůměrné2x20 %
průměrné7x70 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.6
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký4x40 %
průměrný6x60 %
nízký0x0 %
průměr 1.6
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký6x60 %
průměrný4x40 %
nízký0x0 %
průměr 1.4
Vybrat jiný předmět