Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P05 Statistická analýza dat I

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 24 / 87 (28 %) Učebna: LR Termín: St,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá3x12.5 %
dobrá12x50 %
průměrná8x33.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná1x4.2 %
průměr 2.33
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano7x29.2 %
spíše ano11x45.8 %
spíše ne4x16.7 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.96
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano8x33.3 %
spíše ano14x58.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano11x45.8 %
spíše ano9x37.5 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.3 %
průměr 1.59
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano5x20.8 %
spíše ano12x50 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x25 %
průměr 1.78
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké7x29.2 %
přiměrěné15x62.5 %
nízké1x4.2 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.74

Vyučující

Dzúrová Dagmar ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano10x41.7 %
spíše ne8x33.3 %
rozhodně ne5x20.8 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 2.78
Netrdová Pavlína ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano11x45.8 %
spíše ano8x33.3 %
spíše ne4x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.7
Lustigová Michala ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano1x4.5 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne5x22.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x40.9 %
průměr 2.31
Dzúrová Dagmar je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano9x37.5 %
spíše ano10x41.7 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.83
Netrdová Pavlína je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano19x79.2 %
spíše ano4x16.7 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Lustigová Michala je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano9x40.9 %
spíše ano6x27.3 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x27.3 %
průměr 1.5
Dzúrová Dagmar je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x4.2 %
spíše ano1x4.2 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit19x79.2 %
průměr 2.6
Netrdová Pavlína je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano4x16.7 %
spíše ano1x4.2 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x75 %
průměr 1.5
Lustigová Michala je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x4.5 %
spíše ano2x9.1 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x81.8 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano5x20.8 %
spíše ano18x75 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano21x87.5 %
spíše ano2x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano15x62.5 %
spíše ano6x25 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž13x54.2 %
žena11x45.8 %
průměr 1.46
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.15x62.5 %
Nmgr.9x37.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.38
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé22x91.7 %
opakovaně2x8.3 %
průměr 1.08
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%8x33.3 %
75 – 50%8x33.3 %
50 – 25%6x25 %
méně než 25%2x8.3 %
průměr 2.08
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré2x8.3 %
nadprůměrné5x20.8 %
průměrné14x58.3 %
podprůměrné2x8.3 %
špatné1x4.2 %
průměr 2.79
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký2x8.3 %
průměrný15x62.5 %
nízký7x29.2 %
průměr 2.21
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký3x12.5 %
průměrný16x66.7 %
nízký5x20.8 %
průměr 2.08
Vybrat jiný předmět