Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340S072 Seminář ze sociální geografie

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 9 / 36 (25 %) Učebna: LR Termín: Út,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá1x11.1 %
dobrá2x22.2 %
průměrná1x11.1 %
špatná4x44.4 %
velmi špatná1x11.1 %
průměr 3.22
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne5x55.6 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 2.88
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano8x88.9 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x33.3 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x66.7 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké1x11.1 %
přiměrěné7x77.8 %
nízké1x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Vyučující

Kučera Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne5x55.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3.22
Stojanov Robert ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne3x33.3 %
rozhodně ne1x11.1 %
nemohu posoudit3x33.3 %
průměr 2.67
Kučera Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78
Stojanov Robert je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano4x44.4 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x22.2 %
průměr 1.43
Kučera Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x88.9 %
průměr 1
Stojanov Robert je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x88.9 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne3x33.3 %
rozhodně ne3x33.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano8x88.9 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž2x22.2 %
žena7x77.8 %
průměr 1.78
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.9x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé9x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%9x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré1x11.1 %
nadprůměrné3x33.3 %
průměrné5x55.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.44
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký2x22.2 %
průměrný2x22.2 %
nízký5x55.6 %
průměr 2.33
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký0x0 %
průměrný4x44.4 %
nízký5x55.6 %
průměr 2.56
Vybrat jiný předmět