Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P68 Rozvojové problémy venkova

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 15 / 32 (47 %) Učebna: VEZ Termín: Pá,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá6x40 %
dobrá8x53.3 %
průměrná1x6.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.67
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano8x53.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.87
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano9x60 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 1.38
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano6x40 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 1.54
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné12x80 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x20 %
průměr 2

Vyučující

Perlín Radim ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano10x66.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Perlín Radim je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano14x93.3 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Perlín Radim je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano4x26.7 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x60 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano8x53.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano12x80 %
spíše ano3x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano12x80 %
spíše ano3x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž8x53.3 %
žena7x46.7 %
průměr 1.47
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.1x6.7 %
Nmgr.14x93.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.93
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé15x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%12x80 %
75 – 50%3x20 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.2
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné6x40 %
průměrné9x60 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.6
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký7x46.7 %
průměrný8x53.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.53
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký6x40 %
průměrný8x53.3 %
nízký1x6.7 %
průměr 1.67
Vybrat jiný předmět