Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB130P77 Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 21 / 59 (36 %) Učebna: KFR Termín: Út,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá11x52.4 %
dobrá10x47.6 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.48
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano7x33.3 %
spíše ano12x57.1 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano7x33.3 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne6x28.6 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.05
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano8x40 %
spíše ano4x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit7x35 %
průměr 1.54
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano6x30 %
spíše ano5x25 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x40 %
průměr 1.58
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné13x65 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit7x35 %
průměr 2

Vyučující

Smýkal Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano1x4.8 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne9x42.9 %
rozhodně ne2x9.5 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 2.6
Lipavská Helena ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano11x55 %
spíše ano9x45 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Smýkal Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano10x47.6 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.5 %
průměr 1.58
Lipavská Helena je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano16x80 %
spíše ano4x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Smýkal Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano3x14.3 %
spíše ano1x4.8 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x71.4 %
průměr 1.83
Lipavská Helena je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano6x30 %
spíše ano2x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x60 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano16x76.2 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano15x71.4 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano5x25 %
spíše ano11x55 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.83

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž7x33.3 %
žena14x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.18x90 %
Nmgr.1x5 %
Ph.D.1x5 %
průměr 1.15
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé20x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%16x76.2 %
75 – 50%4x19 %
50 – 25%1x4.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.29
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré3x14.3 %
nadprůměrné6x28.6 %
průměrné11x52.4 %
podprůměrné1x4.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.48
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký9x42.9 %
průměrný12x57.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.57
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký12x57.1 %
průměrný9x42.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.43
Vybrat jiný předmět