Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P06Z Regionální rozvoj a regionální politika

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 34 / 104 (33 %) Učebna: VG Termín: Pá,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá15x44.1 %
dobrá17x50 %
průměrná1x2.9 %
špatná1x2.9 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.65
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano15x44.1 %
spíše ano14x41.2 %
spíše ne5x14.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano25x75.8 %
spíše ano7x21.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3 %
průměr 1.22
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano13x39.4 %
spíše ano10x30.3 %
spíše ne3x9.1 %
rozhodně ne1x3 %
nemohu posoudit6x18.2 %
průměr 1.7
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano2x5.9 %
spíše ano18x52.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit13x38.2 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké20x58.8 %
přiměrěné12x35.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x5.9 %
průměr 1.38

Vyučující

Blažek Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano12x35.3 %
spíše ano12x35.3 %
spíše ne10x29.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
Perlín Radim ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano18x52.9 %
spíše ano12x35.3 %
spíše ne4x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59
Blažek Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano25x73.5 %
spíše ano9x26.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Perlín Radim je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano27x79.4 %
spíše ano7x20.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Blažek Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano3x9.1 %
spíše ano1x3 %
spíše ne2x6.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit27x81.8 %
průměr 1.83
Perlín Radim je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano3x9.1 %
spíše ano2x6.1 %
spíše ne2x6.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit26x78.8 %
průměr 1.86
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano20x58.8 %
spíše ano13x38.2 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano28x82.4 %
spíše ano1x2.9 %
spíše ne2x5.9 %
rozhodně ne2x5.9 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.33
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano19x55.9 %
spíše ano12x35.3 %
spíše ne2x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.48

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž19x55.9 %
žena15x44.1 %
průměr 1.44
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.30x88.2 %
Nmgr.3x8.8 %
Ph.D.1x2.9 %
průměr 1.15
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé26x78.8 %
opakovaně7x21.2 %
průměr 1.21
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%21x61.8 %
75 – 50%11x32.4 %
50 – 25%2x5.9 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.44
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré2x5.9 %
nadprůměrné7x20.6 %
průměrné22x64.7 %
podprůměrné1x2.9 %
špatné2x5.9 %
průměr 2.82
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký14x41.2 %
průměrný18x52.9 %
nízký2x5.9 %
průměr 1.65
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký8x24.2 %
průměrný22x66.7 %
nízký3x9.1 %
průměr 1.85
Vybrat jiný předmět