Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB180C25P1 První pomoc ve škole

Katedra učitelství a didaktiky biologie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 14 / 29 (48 %) Učebna: B2P Termín: Po,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá10x71.4 %
dobrá4x28.6 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.29
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne5x35.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.15
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.46
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké1x7.1 %
přiměrěné13x92.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.93

Vyučující

Kuba Radim ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano13x92.9 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Melounová Klára ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano13x92.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Kutmonová Jitka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano12x85.7 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Kuba Radim je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano14x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Melounová Klára je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano13x92.9 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Kutmonová Jitka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano13x92.9 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Kuba Radim je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x92.9 %
průměr 1
Melounová Klára je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x92.9 %
průměr 1
Kutmonová Jitka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x92.9 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano14x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano13x92.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano13x92.9 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž5x35.7 %
žena9x64.3 %
průměr 1.64
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.13x92.9 %
Nmgr.1x7.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.07
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%14x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré4x28.6 %
nadprůměrné4x28.6 %
průměrné6x42.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.14
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký12x85.7 %
průměrný2x14.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.14
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký12x85.7 %
průměrný2x14.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.14
Vybrat jiný předmět