Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ330P95 Pedologie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 17 / 29 (59 %) Učebna: VEZ Termín: Út,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá7x41.2 %
průměrná9x52.9 %
špatná1x5.9 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.65
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne4x23.5 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.24
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne7x41.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x35.3 %
průměr 2.64
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x64.7 %
průměr 2.33
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné9x52.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit8x47.1 %
průměr 2

Vyučující

Šefrna Luděk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne6x35.3 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.47
Šefrna Luděk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.38
Šefrna Luděk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit10x58.8 %
průměr 1.86
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne6x35.3 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.35
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne7x41.2 %
rozhodně ne2x11.8 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 2.63

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž6x35.3 %
žena11x64.7 %
průměr 1.65
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.2x11.8 %
Nmgr.15x88.2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.88
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%10x58.8 %
75 – 50%7x41.2 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.41
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné8x47.1 %
průměrné8x47.1 %
podprůměrné1x5.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.59
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký4x23.5 %
průměrný8x47.1 %
nízký5x29.4 %
průměr 2.06
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký2x11.8 %
průměrný11x64.7 %
nízký4x23.5 %
průměr 2.12
Vybrat jiný předmět