Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ330P64 Paleogeografie kvartéru

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 16 / 31 (52 %) Učebna: VEZ Termín: Po,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá4x25 %
dobrá3x18.8 %
průměrná7x43.8 %
špatná2x12.5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.44
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne3x18.8 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano10x62.5 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano3x18.8 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne4x25 %
rozhodně ne3x18.8 %
nemohu posoudit3x18.8 %
průměr 2.54
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano2x12.5 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne4x25 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit7x43.8 %
průměr 2.44
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké1x6.3 %
přiměrěné10x62.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x31.3 %
průměr 1.91

Vyučující

Kalvoda Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne5x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Nývlt Daniel - nehodnocen ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano2x40 %
spíše ano1x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x40 %
průměr 1.33
Kalvoda Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano9x56.3 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Nývlt Daniel - nehodnocen je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano4x66.7 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x16.7 %
průměr 1.2
Kalvoda Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano4x25 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x37.5 %
průměr 1.7
Nývlt Daniel - nehodnocen je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x25 %
spíše ano1x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x50 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano4x25 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne4x25 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.13
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano15x93.8 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano4x25 %
spíše ano8x50 %
spíše ne3x18.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.93

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž5x31.3 %
žena11x68.8 %
průměr 1.69
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.1x6.3 %
Nmgr.15x93.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.94
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé16x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%13x81.3 %
75 – 50%3x18.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.19
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné6x37.5 %
průměrné10x62.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.63
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký8x50 %
průměrný7x43.8 %
nízký1x6.3 %
průměr 1.56
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký3x18.8 %
průměrný10x62.5 %
nízký3x18.8 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět