Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC270P76 Organická chemie pro nechemické obory

Katedra organické chemie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 32 / 118 (27 %) Učebna: CH1 Termín: Čt,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá13x40.6 %
dobrá12x37.5 %
průměrná7x21.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.81
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano14x43.8 %
spíše ano17x53.1 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano27x84.4 %
spíše ano4x12.5 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano26x81.3 %
spíše ano6x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano16x50 %
spíše ano12x37.5 %
spíše ne3x9.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.1 %
průměr 1.58
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké11x34.4 %
přiměrěné17x53.1 %
nízké1x3.1 %
nemohu posoudit3x9.4 %
průměr 1.66

Vyučující

Machara Aleš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano16x50 %
spíše ano10x31.3 %
spíše ne6x18.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.69
Machara Aleš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano25x78.1 %
spíše ano5x15.6 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne1x3.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Machara Aleš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano8x25 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne1x3.1 %
nemohu posoudit22x68.8 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano21x65.6 %
spíše ano8x25 %
spíše ne3x9.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano31x96.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.1 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano22x68.8 %
spíše ano6x18.8 %
spíše ne4x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž4x12.5 %
žena28x87.5 %
průměr 1.88
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.32x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé32x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%20x62.5 %
75 – 50%8x25 %
50 – 25%3x9.4 %
méně než 25%1x3.1 %
průměr 1.53
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré1x3.1 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné29x90.6 %
podprůměrné2x6.3 %
špatné0x0 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký6x18.8 %
průměrný25x78.1 %
nízký1x3.1 %
průměr 1.84
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký10x31.3 %
průměrný19x59.4 %
nízký3x9.4 %
průměr 1.78
Vybrat jiný předmět