Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC270P61B Organická chemie

Katedra organické chemie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 6 / 50 (12 %) Učebna: CH2 Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá5x83.3 %
průměrná1x16.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.17
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano3x50 %
spíše ano3x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano3x50 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x16.7 %
průměr 1.6
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano1x16.7 %
spíše ano3x50 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x16.7 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x40 %
spíše ne2x40 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x20 %
průměr 2.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké1x16.7 %
přiměrěné4x66.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x16.7 %
průměr 1.8

Vyučující

Hocek Michal ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x66.7 %
spíše ne2x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Hocek Michal je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano3x50 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Hocek Michal je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x83.3 %
průměr 3
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano2x33.3 %
spíše ano3x50 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano3x50 %
spíše ano3x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano3x50 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x16.7 %
průměr 1.4

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž4x66.7 %
žena2x33.3 %
průměr 1.33
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.6x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé6x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%4x66.7 %
75 – 50%2x33.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré1x16.7 %
nadprůměrné1x16.7 %
průměrné4x66.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký2x33.3 %
průměrný4x66.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.67
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký2x33.3 %
průměrný4x66.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.67
Vybrat jiný předmět