Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC280P66B Organická chemie I (b)

Katedra organické chemie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 33 / 109 (30 %) Učebna: CH4 Termín: Čt,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá11x33.3 %
dobrá15x45.5 %
průměrná7x21.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.88
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano14x42.4 %
spíše ano15x45.5 %
spíše ne3x9.1 %
rozhodně ne1x3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano10x30.3 %
spíše ano9x27.3 %
spíše ne8x24.2 %
rozhodně ne6x18.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.3
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano6x18.2 %
spíše ano13x39.4 %
spíše ne11x33.3 %
rozhodně ne3x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano8x24.2 %
spíše ano19x57.6 %
spíše ne3x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x9.1 %
průměr 1.83
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké7x21.2 %
přiměrěné12x36.4 %
nízké1x3 %
nemohu posoudit13x39.4 %
průměr 1.7

Vyučující

Kočovský Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano10x30.3 %
spíše ano14x42.4 %
spíše ne8x24.2 %
rozhodně ne1x3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Kočovský Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano18x54.5 %
spíše ano11x33.3 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x9.1 %
průměr 1.43
Kočovský Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano2x6.3 %
spíše ano3x9.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit27x84.4 %
průměr 1.6
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano10x30.3 %
spíše ano20x60.6 %
spíše ne3x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano29x87.9 %
spíše ano3x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano4x12.1 %
spíše ano13x39.4 %
spíše ne10x30.3 %
rozhodně ne4x12.1 %
nemohu posoudit2x6.1 %
průměr 2.45

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž8x24.2 %
žena25x75.8 %
průměr 1.76
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.33x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé33x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%30x90.9 %
75 – 50%3x9.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.09
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré3x9.1 %
nadprůměrné9x27.3 %
průměrné18x54.5 %
podprůměrné3x9.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.64
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký8x24.2 %
průměrný23x69.7 %
nízký2x6.1 %
průměr 1.82
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký10x30.3 %
průměrný19x57.6 %
nízký4x12.1 %
průměr 1.82
Vybrat jiný předmět