Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC270P80 Organická chemie I (a)

Katedra organické chemie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 25 / 143 (17 %) Učebna: CH1 Termín: St,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá3x12 %
dobrá17x68 %
průměrná4x16 %
špatná1x4 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.12
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano18x72 %
spíše ano7x28 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano19x76 %
spíše ano5x20 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano5x20 %
spíše ano9x36 %
spíše ne8x32 %
rozhodně ne3x12 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.36
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano12x48 %
spíše ano13x52 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké4x16 %
přiměrěné21x84 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.84

Vyučující

Kotora Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano5x20 %
spíše ano14x56 %
spíše ne5x20 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Kotora Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano9x36 %
spíše ano13x52 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8 %
průměr 1.65
Kotora Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x4 %
spíše ano3x12 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x84 %
průměr 1.75
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano12x48 %
spíše ano13x52 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano21x84 %
spíše ano4x16 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano19x76 %
spíše ano5x20 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž12x48 %
žena13x52 %
průměr 1.52
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.25x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé23x92 %
opakovaně2x8 %
průměr 1.08
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%19x76 %
75 – 50%4x16 %
50 – 25%1x4 %
méně než 25%1x4 %
průměr 1.36
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré2x8 %
nadprůměrné6x24 %
průměrné17x68 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.6
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký9x36 %
průměrný16x64 %
nízký0x0 %
průměr 1.64
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký9x36 %
průměrný15x60 %
nízký1x4 %
průměr 1.68
Vybrat jiný předmět