Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB140S48L Odborný seminář katedry genetiky a mikrobiologie

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 31 / 43 (72 %) Učebna: B8 Termín: Út,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá9x31 %
dobrá11x37.9 %
průměrná8x27.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná1x3.4 %
průměr 2.07
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano7x23.3 %
spíše ano10x33.3 %
spíše ne8x26.7 %
rozhodně ne4x13.3 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 2.31
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano13x43.3 %
spíše ano10x33.3 %
spíše ne6x20 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano7x23.3 %
spíše ano2x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x70 %
průměr 1.22
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano4x13.3 %
spíše ano2x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit24x80 %
průměr 1.33
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké5x17.2 %
přiměrěné19x65.5 %
nízké3x10.3 %
nemohu posoudit2x6.9 %
průměr 1.93

Vyučující

Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano11x45.8 %
spíše ano7x29.2 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit2x8.3 %
průměr 1.73
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano23x95.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano23x92 %
spíše ano1x4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.04

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž12x38.7 %
žena19x61.3 %
průměr 1.61
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.2x6.5 %
Nmgr.28x90.3 %
Ph.D.1x3.2 %
průměr 1.97
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé25x86.2 %
opakovaně4x13.8 %
průměr 1.14
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%29x93.5 %
75 – 50%2x6.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.06
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré4x12.9 %
nadprůměrné10x32.3 %
průměrné16x51.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x3.2 %
průměr 2.48
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký8x26.7 %
průměrný18x60 %
nízký4x13.3 %
průměr 1.87
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký4x13.3 %
průměrný17x56.7 %
nízký9x30 %
průměr 2.17
Vybrat jiný předmět