Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ330P67 Oceánografie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 22 / 67 (33 %) Učebna: VEZ Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá12x54.5 %
dobrá7x31.8 %
průměrná3x13.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.59
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano8x36.4 %
spíše ano11x50 %
spíše ne3x13.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano17x77.3 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano9x40.9 %
spíše ano9x40.9 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13.6 %
průměr 1.58
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano5x22.7 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x45.5 %
průměr 1.58
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké1x4.5 %
přiměrěné19x86.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 1.95

Vyučující

Janský Bohumír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano14x63.6 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Šobr Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano8x40 %
spíše ano9x45 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.61
Janský Bohumír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano21x95.5 %
spíše ano1x4.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Šobr Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano14x70 %
spíše ano4x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.22
Janský Bohumír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano2x9.1 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x68.2 %
průměr 2
Šobr Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano3x15 %
spíše ano3x15 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x65 %
průměr 1.71
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano11x50 %
spíše ano11x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano9x40.9 %
spíše ano11x50 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.62
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano15x68.2 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13.6 %
průměr 1.21

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž12x54.5 %
žena10x45.5 %
průměr 1.45
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.18x81.8 %
Nmgr.4x18.2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.18
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé22x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%16x72.7 %
75 – 50%3x13.6 %
50 – 25%3x13.6 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.41
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x13.6 %
průměrné18x81.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x4.5 %
průměr 2.95
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký10x45.5 %
průměrný12x54.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.55
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký5x22.7 %
průměrný15x68.2 %
nízký2x9.1 %
průměr 1.86
Vybrat jiný předmět