Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB160P57 Obecná parazitologie

Katedra parazitologie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 34 / 199 (17 %) Učebna: VG Termín: Pá,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá26x76.5 %
dobrá6x17.6 %
průměrná2x5.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.29
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano18x52.9 %
spíše ano12x35.3 %
spíše ne3x8.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.55
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano25x73.5 %
spíše ano8x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano20x58.8 %
spíše ano11x32.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit2x5.9 %
průměr 1.44
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano22x64.7 %
spíše ano7x20.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit4x11.8 %
průměr 1.33
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké3x8.8 %
přiměrěné25x73.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x17.6 %
průměr 1.89

Vyučující

Horák Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano27x79.4 %
spíše ano7x20.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Volk Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano13x38.2 %
spíše ano16x47.1 %
spíše ne4x11.8 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
Doležal Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano23x67.6 %
spíše ano10x29.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.3
Horák Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano31x91.2 %
spíše ano3x8.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Volk Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano28x82.4 %
spíše ano6x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Doležal Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano29x85.3 %
spíše ano4x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.12
Horák Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano3x8.8 %
spíše ano2x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit29x85.3 %
průměr 1.4
Volk Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano2x5.9 %
spíše ano2x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit30x88.2 %
průměr 1.5
Doležal Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano7x20.6 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit27x79.4 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano25x75.8 %
spíše ano7x21.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3 %
průměr 1.22
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano29x85.3 %
spíše ano4x11.8 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano28x82.4 %
spíše ano5x14.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.15

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž8x23.5 %
žena26x76.5 %
průměr 1.76
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.33x97.1 %
Nmgr.1x2.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé33x97.1 %
opakovaně1x2.9 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%16x47.1 %
75 – 50%14x41.2 %
50 – 25%4x11.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.65
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré3x8.8 %
nadprůměrné6x17.6 %
průměrné24x70.6 %
podprůměrné1x2.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.68
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký21x61.8 %
průměrný13x38.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.38
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký14x41.2 %
průměrný20x58.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.59
Vybrat jiný předmět