Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170S105 Mořská fauna Středomoří

Katedra zoologie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 10 / 44 (23 %) Učebna: B3 Termín: Pá,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá10x100 %
dobrá0x0 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano9x90 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano5x50 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x30 %
průměr 1.29
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x40 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné8x80 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 2

Vyučující

Petrusek Adam ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Juřičková Lucie ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano9x90 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Petrusek Adam je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano9x90 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Juřičková Lucie je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano10x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Petrusek Adam je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x40 %
průměr 1.5
Juřičková Lucie je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x44.4 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž5x50 %
žena5x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.6x75 %
Nmgr.2x25 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.25
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé10x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%9x90 %
75 – 50%1x10 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré1x10 %
nadprůměrné3x30 %
průměrné6x60 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký9x90 %
průměrný1x10 %
nízký0x0 %
průměr 1.1
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký6x60 %
průměrný4x40 %
nízký0x0 %
průměr 1.4
Vybrat jiný předmět