Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB160P60 Mikroevoluce a makroevoluce

Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 26 / 137 (19 %) Učebna: B7 Termín: Po,13:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá14x56 %
dobrá10x40 %
průměrná1x4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.48
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano13x50 %
spíše ano10x38.5 %
spíše ne3x11.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano19x73.1 %
spíše ano6x23.1 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano20x76.9 %
spíše ano4x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 1.17
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano17x65.4 %
spíše ano4x15.4 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x15.4 %
průměr 1.27
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké1x3.8 %
přiměrěné21x80.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x15.4 %
průměr 1.95

Vyučující

Flegr Jaroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano10x40 %
spíše ano14x56 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.68
Flegr Jaroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano19x73.1 %
spíše ano6x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.24
Flegr Jaroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano4x16 %
spíše ano4x16 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x68 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano18x69.2 %
spíše ano8x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano23x88.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x7.7 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.24
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano16x61.5 %
spíše ano8x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.44

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž7x26.9 %
žena19x73.1 %
průměr 1.73
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.24x92.3 %
Nmgr.2x7.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.08
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé26x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%16x61.5 %
75 – 50%8x30.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%2x7.7 %
průměr 1.54
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré4x15.4 %
nadprůměrné6x23.1 %
průměrné16x61.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.46
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký9x34.6 %
průměrný16x61.5 %
nízký1x3.8 %
průměr 1.69
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký7x26.9 %
průměrný17x65.4 %
nízký2x7.7 %
průměr 1.81
Vybrat jiný předmět