Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P60F Meteorologie a klimatologie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 14 / 22 (64 %) Učebna: PR Termín: St,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá3x21.4 %
dobrá7x50 %
průměrná3x21.4 %
špatná1x7.1 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.14
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne4x28.6 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.07
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit4x28.6 %
průměr 1.9
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne6x42.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x35.7 %
průměr 2.56
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké2x14.3 %
přiměrěné12x85.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86

Vyučující

Müller Miloslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne5x35.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.07
Müller Miloslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.15
Müller Miloslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x64.3 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano13x92.9 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž12x85.7 %
žena2x14.3 %
průměr 1.14
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.14x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%12x85.7 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%2x14.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.29
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré4x28.6 %
nadprůměrné2x14.3 %
průměrné7x50 %
podprůměrné1x7.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.36
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký5x35.7 %
průměrný8x57.1 %
nízký1x7.1 %
průměr 1.71
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký5x35.7 %
průměrný6x42.9 %
nízký3x21.4 %
průměr 1.86
Vybrat jiný předmět