Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
Katedra }
Předmět

MS710P56 Matematika C

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 26 / 103 (25 %) Učebna: VG Termín: Po,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá3x11.5 %
dobrá17x65.4 %
průměrná5x19.2 %
špatná1x3.8 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.15
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano1x3.8 %
spíše ano11x42.3 %
spíše ne10x38.5 %
rozhodně ne3x11.5 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 2.6
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano18x69.2 %
spíše ano7x26.9 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano11x42.3 %
spíše ano9x34.6 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x15.4 %
průměr 1.59
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano4x15.4 %
spíše ano12x46.2 %
spíše ne4x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x23.1 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké8x30.8 %
přiměrěné14x53.8 %
nízké1x3.8 %
nemohu posoudit3x11.5 %
průměr 1.7

Vyučující

Kotvalt Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano2x8 %
spíše ano9x36 %
spíše ne14x56 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.48
Kotvalt Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano10x38.5 %
spíše ano15x57.7 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Kotvalt Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano6x23.1 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x73.1 %
průměr 2.14
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano9x34.6 %
spíše ano14x53.8 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.76
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano24x92.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.12
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano20x76.9 %
spíše ano5x19.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.2

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž11x42.3 %
žena15x57.7 %
průměr 1.58
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.26x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé25x96.2 %
opakovaně1x3.8 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%20x76.9 %
75 – 50%4x15.4 %
50 – 25%2x7.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.31
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré2x7.7 %
nadprůměrné4x15.4 %
průměrné17x65.4 %
podprůměrné2x7.7 %
špatné1x3.8 %
průměr 2.85
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký3x11.5 %
průměrný14x53.8 %
nízký9x34.6 %
průměr 2.23
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký8x30.8 %
průměrný16x61.5 %
nízký2x7.7 %
průměr 1.77
Vybrat jiný předmět