Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MS710P53 Matematika A2

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 23 / 78 (29 %) Učebna: CH1 Termín: Po,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá18x78.3 %
dobrá4x17.4 %
průměrná1x4.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.26
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano15x65.2 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano15x65.2 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.36
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano15x65.2 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano11x47.8 %
spíše ano10x43.5 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.55
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké2x8.7 %
přiměrěné21x91.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.91

Vyučující

Krylová Naděžda ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano11x47.8 %
spíše ano11x47.8 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Krylová Naděžda je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano22x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Krylová Naděžda je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano17x77.3 %
spíše ano2x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13.6 %
průměr 1.11
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano10x43.5 %
spíše ano12x52.2 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.61
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano22x95.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano16x69.6 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž12x52.2 %
žena11x47.8 %
průměr 1.48
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.23x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé23x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%11x47.8 %
75 – 50%6x26.1 %
50 – 25%5x21.7 %
méně než 25%1x4.3 %
průměr 1.83
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré5x21.7 %
nadprůměrné5x21.7 %
průměrné12x52.2 %
podprůměrné1x4.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.39
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký14x60.9 %
průměrný8x34.8 %
nízký1x4.3 %
průměr 1.43
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký14x60.9 %
průměrný8x34.8 %
nízký1x4.3 %
průměr 1.43
Vybrat jiný předmět