Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P77A Histologie/Cytologie

Katedra buněčné biologie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 90 / 285 (32 %) Učebna: VG Termín: St,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá71x78.9 %
dobrá18x20 %
průměrná1x1.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.22
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano62x68.9 %
spíše ano27x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.1 %
průměr 1.3
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano79x87.8 %
spíše ano10x11.1 %
spíše ne1x1.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano73x81.1 %
spíše ano12x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x5.6 %
průměr 1.14
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano60x66.7 %
spíše ano19x21.1 %
spíše ne1x1.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x11.1 %
průměr 1.26
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké3x3.3 %
přiměrěné62x68.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit25x27.8 %
průměr 1.95

Vyučující

Černý Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano78x86.7 %
spíše ano12x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Černý Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano90x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Černý Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano21x23.3 %
spíše ano7x7.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit62x68.9 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano52x57.8 %
spíše ano36x40 %
spíše ne1x1.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.1 %
průměr 1.43
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano78x86.7 %
spíše ano10x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x2.2 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano76x84.4 %
spíše ano13x14.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.1 %
průměr 1.15

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž22x24.4 %
žena68x75.6 %
průměr 1.76
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.90x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé89x98.9 %
opakovaně1x1.1 %
průměr 1.01
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%64x71.1 %
75 – 50%21x23.3 %
50 – 25%4x4.4 %
méně než 25%1x1.1 %
průměr 1.36
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré7x7.8 %
nadprůměrné18x20 %
průměrné63x70 %
podprůměrné2x2.2 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký64x71.1 %
průměrný26x28.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.29
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký41x45.6 %
průměrný48x53.3 %
nízký1x1.1 %
průměr 1.56
Vybrat jiný předmět