Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P07 Geopolitika

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 18 / 22 (82 %) Učebna: VEZ Termín: Út,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá15x83.3 %
dobrá3x16.7 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.17
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano14x77.8 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.18
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.38
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné17x94.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 2

Vyučující

Jelen Libor ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Jelen Libor je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano17x94.4 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Jelen Libor je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano9x50 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x38.9 %
průměr 1.18
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano17x94.4 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano17x94.4 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž15x83.3 %
žena3x16.7 %
průměr 1.17
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.18x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%17x94.4 %
75 – 50%1x5.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.06
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré1x5.6 %
nadprůměrné5x27.8 %
průměrné12x66.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.61
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký15x83.3 %
průměrný3x16.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.17
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký12x66.7 %
průměrný6x33.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.33
Vybrat jiný předmět