Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
Katedra }
Předmět

MZ340P57 Geografie ČR

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 8 / 24 (33 %) Učebna: B7 Termín: St,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá1x12.5 %
dobrá1x12.5 %
průměrná4x50 %
špatná0x0 %
velmi špatná2x25 %
průměr 3.13
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x62.5 %
spíše ne3x37.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.38
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano2x25 %
spíše ano4x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x25 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano3x37.5 %
spíše ano2x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x37.5 %
průměr 1.4
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano4x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x37.5 %
průměr 1.8
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké1x12.5 %
přiměrěné4x50 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x37.5 %
průměr 1.8

Vyučující

Čermák Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x50 %
spíše ne3x37.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 2.43
Kopačka Ludvík ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne4x50 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 3.14
Jančák Vít ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano1x16.7 %
spíše ano3x50 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x16.7 %
průměr 2
Čermák Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano2x25 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x37.5 %
průměr 1.6
Kopačka Ludvík je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne3x37.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.75
Jančák Vít je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano1x16.7 %
spíše ano3x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x33.3 %
průměr 1.75
Čermák Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x75 %
průměr 2
Kopačka Ludvík je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x75 %
průměr 2
Jančák Vít je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x16.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x83.3 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x50 %
spíše ne2x25 %
rozhodně ne2x25 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.75
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano6x75 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x12.5 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1.43
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano2x25 %
spíše ano4x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x25 %
průměr 1.67

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž3x37.5 %
žena5x62.5 %
průměr 1.63
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.8x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé6x85.7 %
opakovaně1x14.3 %
průměr 1.14
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%3x37.5 %
75 – 50%1x12.5 %
50 – 25%4x50 %
méně než 25%0x0 %
průměr 2.13
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x25 %
průměrné4x50 %
podprůměrné2x25 %
špatné0x0 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký0x0 %
průměrný5x62.5 %
nízký3x37.5 %
průměr 2.38
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký0x0 %
průměrný7x87.5 %
nízký1x12.5 %
průměr 2.13
Vybrat jiný předmět