Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MG431P07 Geochemie životního prostředí

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 14 / 41 (34 %) Učebna: G3 Termín: St,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá8x57.1 %
dobrá5x35.7 %
průměrná1x7.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.5
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.62
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x21.4 %
průměr 1.55
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x35.7 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné9x64.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x35.7 %
průměr 2

Vyučující

Mihaljevič Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano12x85.7 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Mihaljevič Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano14x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Mihaljevič Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x71.4 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.31
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž10x71.4 %
žena4x28.6 %
průměr 1.29
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.13x92.9 %
Nmgr.1x7.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.07
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%11x78.6 %
75 – 50%3x21.4 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.21
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré1x7.1 %
nadprůměrné5x35.7 %
průměrné8x57.1 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký6x42.9 %
průměrný6x42.9 %
nízký2x14.3 %
průměr 1.71
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký6x42.9 %
průměrný7x50 %
nízký1x7.1 %
průměr 1.64
Vybrat jiný předmět