Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MG431P09 Geochemie vody

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 13 / 21 (62 %) Učebna: D Termín: Út,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá9x69.2 %
dobrá3x23.1 %
průměrná1x7.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.38
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.42
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano10x76.9 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 1.09
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 1.64
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké1x7.7 %
přiměrěné6x46.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x46.2 %
průměr 1.86

Vyučující

Ettler Vojtěch ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Mihaljevič Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x25 %
průměr 1.44
Ettler Vojtěch je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano10x76.9 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Mihaljevič Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano8x66.7 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x25 %
průměr 1.11
Ettler Vojtěch je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x69.2 %
průměr 1.5
Mihaljevič Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x8.3 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x75 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano6x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.5
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.25

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž5x38.5 %
žena8x61.5 %
průměr 1.62
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.1x7.7 %
Nmgr.11x84.6 %
Ph.D.1x7.7 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%9x69.2 %
75 – 50%3x23.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x7.7 %
průměr 1.46
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré1x7.7 %
nadprůměrné4x30.8 %
průměrné8x61.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.54
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký4x30.8 %
průměrný8x61.5 %
nízký1x7.7 %
průměr 1.77
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký6x50 %
průměrný6x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Vybrat jiný předmět