Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB150P26B Fyziologie živočichů a člověka

Katedra fyziologie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 41 / 209 (20 %) Učebna: B3 Termín: Út,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá21x51.2 %
dobrá18x43.9 %
průměrná2x4.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.54
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano32x78 %
spíše ano7x17.1 %
spíše ne2x4.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano29x70.7 %
spíše ano10x24.4 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.3
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano33x80.5 %
spíše ano6x14.6 %
spíše ne2x4.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano13x31.7 %
spíše ano20x48.8 %
spíše ne3x7.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x12.2 %
průměr 1.72
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké12x29.3 %
přiměrěné26x63.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x7.3 %
průměr 1.68

Vyučující

Vyskočil František ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano26x63.4 %
spíše ano11x26.8 %
spíše ne4x9.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Pácha Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano12x29.3 %
spíše ano19x46.3 %
spíše ne8x19.5 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.95
Novotný Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano8x19.5 %
spíše ano23x56.1 %
spíše ne4x9.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x14.6 %
průměr 1.89
Vyskočil František je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano35x85.4 %
spíše ano6x14.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Pácha Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano35x85.4 %
spíše ano6x14.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Novotný Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano24x58.5 %
spíše ano7x17.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x24.4 %
průměr 1.23
Vyskočil František je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano8x19.5 %
spíše ano1x2.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit32x78 %
průměr 1.11
Pácha Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano5x12.2 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit36x87.8 %
průměr 1
Novotný Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano5x12.2 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit36x87.8 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano20x48.8 %
spíše ano20x48.8 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano31x75.6 %
spíše ano9x22 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano34x82.9 %
spíše ano6x14.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.15

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž14x34.1 %
žena27x65.9 %
průměr 1.66
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.40x97.6 %
Nmgr.1x2.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.02
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé40x97.6 %
opakovaně1x2.4 %
průměr 1.02
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%29x70.7 %
75 – 50%10x24.4 %
50 – 25%2x4.9 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.34
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré2x4.9 %
nadprůměrné9x22 %
průměrné28x68.3 %
podprůměrné2x4.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.73
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký24x58.5 %
průměrný16x39 %
nízký1x2.4 %
průměr 1.44
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký21x51.2 %
průměrný18x43.9 %
nízký2x4.9 %
průměr 1.54
Vybrat jiný předmět