Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P28 Fyziologie smyslů

Katedra fyziologie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 13 / 29 (45 %) Učebna: B311 Termín: Pá,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá8x61.5 %
dobrá5x38.5 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.38
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano10x76.9 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x23.1 %
průměr 1.3
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x38.5 %
průměr 1.25
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné10x76.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x23.1 %
průměr 2

Vyučující

Bendová Zdeňka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano10x76.9 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Bendová Zdeňka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano12x92.3 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Bendová Zdeňka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x38.5 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano11x84.6 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 1.55

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž1x7.7 %
žena12x92.3 %
průměr 1.92
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.13x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%8x61.5 %
75 – 50%4x30.8 %
50 – 25%1x7.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.46
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré1x7.7 %
nadprůměrné4x30.8 %
průměrné8x61.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.54
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký8x61.5 %
průměrný5x38.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.38
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký5x38.5 %
průměrný8x61.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.62
Vybrat jiný předmět