Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB130P22 Fyziologické funkce rostlin v ekosystémech

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 8 / 20 (40 %) Učebna: KFR Termín: Čt,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá6x75 %
dobrá2x25 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.25
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano7x87.5 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano3x37.5 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x25 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano2x25 %
spíše ano5x62.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1.71
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné7x87.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 2

Vyučující

Pokorný Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano8x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Albrechtová Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano6x75 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1.29
Pokorný Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano8x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Albrechtová Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano7x87.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1
Pokorný Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x62.5 %
průměr 2
Albrechtová Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x75 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x12.5 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1.57
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano2x25 %
spíše ano6x75 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž2x25 %
žena6x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.6x75 %
Nmgr.2x25 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.25
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé8x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%5x62.5 %
75 – 50%3x37.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.38
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré1x12.5 %
nadprůměrné2x25 %
průměrné5x62.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký6x75 %
průměrný2x25 %
nízký0x0 %
průměr 1.25
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký5x62.5 %
průměrný3x37.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.38
Vybrat jiný předmět