Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P342 Fyzika I

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 4 / 36 (11 %) Učebna: CH8 Termín: St,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá0x0 %
průměrná3x75 %
špatná1x25 %
velmi špatná0x0 %
průměr 3.25
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne3x75 %
rozhodně ne1x25 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3.25
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano3x75 %
spíše ano1x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x50 %
spíše ne2x50 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x25 %
spíše ne2x50 %
rozhodně ne1x25 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké1x25 %
přiměrěné2x50 %
nízké1x25 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Vyučující

Uhlík Filip ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x25 %
rozhodně ne3x75 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3.75
Uhlík Filip je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne2x50 %
rozhodně ne2x50 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3.5
Uhlík Filip je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x25 %
rozhodně ne2x50 %
nemohu posoudit1x25 %
průměr 3.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne4x100 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano2x50 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x25 %
rozhodně ne1x25 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.25
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano1x25 %
spíše ano1x25 %
spíše ne2x50 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.25

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž3x75 %
žena1x25 %
průměr 1.25
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.4x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé4x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%0x0 %
75 – 50%3x75 %
50 – 25%1x25 %
méně než 25%0x0 %
průměr 2.25
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné4x100 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký0x0 %
průměrný0x0 %
nízký4x100 %
průměr 3
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký0x0 %
průměrný1x25 %
nízký3x75 %
průměr 2.75
Vybrat jiný předmět