Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS760AS3 Cizí jazyk I (odborný)

Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 14 / 86 (16 %) Učebna: H3 Termín: Čt,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá4x30.8 %
průměrná6x46.2 %
špatná2x15.4 %
velmi špatná1x7.7 %
průměr 3
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano7x50 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.54
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano7x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x14.3 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 2.08
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké10x71.4 %
přiměrěné2x14.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.17

Vyučující

Laburdová Jiřina ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano7x50 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne3x21.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.57
Laburdová Jiřina je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Laburdová Jiřina je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit7x50 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne2x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.29
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano12x85.7 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž7x50 %
žena7x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.14x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé13x92.9 %
opakovaně1x7.1 %
průměr 1.07
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%9x64.3 %
75 – 50%3x21.4 %
50 – 25%2x14.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré1x7.1 %
nadprůměrné2x14.3 %
průměrné10x71.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x7.1 %
průměr 2.86
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký7x50 %
průměrný5x35.7 %
nízký2x14.3 %
průměr 1.64
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký0x0 %
průměrný9x64.3 %
nízký5x35.7 %
průměr 2.36
Vybrat jiný předmět