Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC230P09 Chemometrie

Katedra analytické chemie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 9 / 26 (35 %) Učebna: KA Termín: Po,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá1x11.1 %
dobrá3x33.3 %
průměrná4x44.4 %
špatná1x11.1 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.56
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne2x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano5x55.6 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne3x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 2.13
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné9x100 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Vyučující

Zima Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne4x44.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.44
Zima Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano6x66.7 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Zima Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano6x66.7 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x22.2 %
průměr 1.14
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano6x66.7 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano8x88.9 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.13

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž2x22.2 %
žena7x77.8 %
průměr 1.78
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.2x22.2 %
Nmgr.7x77.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.78
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé9x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%3x33.3 %
75 – 50%4x44.4 %
50 – 25%2x22.2 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.89
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x22.2 %
průměrné7x77.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.78
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký0x0 %
průměrný6x66.7 %
nízký3x33.3 %
průměr 2.33
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký2x22.2 %
průměrný6x66.7 %
nízký1x11.1 %
průměr 1.89
Vybrat jiný předmět