Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB120P19 Bioklimatologie

Katedra botaniky Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 5 / 22 (23 %) Učebna: B13 Termín: St,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá2x40 %
průměrná3x60 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.6
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x20 %
spíše ne4x80 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.8
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano3x60 %
spíše ano2x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano1x20 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x60 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x80 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné2x40 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x60 %
průměr 2

Vyučující

Suchara Ivan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x60 %
spíše ne2x40 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.4
Suchara Ivan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano3x60 %
spíše ano2x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Suchara Ivan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x100 %
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano1x20 %
spíše ano3x60 %
spíše ne1x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano3x60 %
spíše ano2x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano1x20 %
spíše ano3x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x20 %
průměr 1.75

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž2x40 %
žena3x60 %
průměr 1.6
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.5x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé5x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%2x40 %
75 – 50%3x60 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.6
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré1x20 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné4x80 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.6
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký0x0 %
průměrný2x40 %
nízký3x60 %
průměr 2.6
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký0x0 %
průměrný5x100 %
nízký0x0 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět