Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC250P03I Biochemie I

Katedra biochemie Semestr: 2014/2015 letní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 24 / 110 (22 %) Učebna: CH1 Termín: Út,07:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 letní
velmi dobrá9x37.5 %
dobrá10x41.7 %
průměrná5x20.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.83
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 letní
rozhodně ano10x41.7 %
spíše ano9x37.5 %
spíše ne4x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.74
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 letní
rozhodně ano18x75 %
spíše ano4x16.7 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 letní
rozhodně ano11x45.8 %
spíše ano10x41.7 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.61
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 letní
rozhodně ano7x29.2 %
spíše ano13x54.2 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.3 %
průměr 1.77
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 letní
vysoké9x37.5 %
přiměrěné9x37.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x25 %
průměr 1.5

Vyučující

Stiborová Marie ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano10x41.7 %
spíše ano7x29.2 %
spíše ne6x25 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92
Šulc Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 letní
rozhodně ano8x33.3 %
spíše ano9x37.5 %
spíše ne6x25 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Stiborová Marie je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano18x75 %
spíše ano6x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Šulc Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 letní
rozhodně ano17x70.8 %
spíše ano7x29.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Stiborová Marie je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano3x12.5 %
spíše ano1x4.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x83.3 %
průměr 1.25
Šulc Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 letní
rozhodně ano3x12.5 %
spíše ano2x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x79.2 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 letní
rozhodně ano12x50 %
spíše ano10x41.7 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 letní
rozhodně ano22x91.7 %
spíše ano2x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 letní
rozhodně ano23x95.8 %
spíše ano1x4.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04

Student

Pohlaví
2014/2015 letní
muž12x50 %
žena12x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2014/2015 letní
Bc.24x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 letní
poprvé22x91.7 %
opakovaně2x8.3 %
průměr 1.08
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 letní
více než 75%16x66.7 %
75 – 50%7x29.2 %
50 – 25%1x4.2 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.38
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 letní
velmi dobré2x8.3 %
nadprůměrné4x16.7 %
průměrné17x70.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x4.2 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 letní
velký8x33.3 %
průměrný12x50 %
nízký4x16.7 %
průměr 1.83
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 letní
velký4x16.7 %
průměrný20x83.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.83
Vybrat jiný předmět